Härnösands Dragspelsklubb

Spelprogram stadsfesten Lö 24 juli kl 14:00

Spelledare: O.Hedberg 0612-53232
Avd. Nr
Hdk
Nr
Titel Takt Tonart Reprisföljd Sång Allsång Anm.

I 1.
67 Håll i gång Marsch-P C
12213312.
36 Härnövalsen Vals F i+12312 S
A