Härnösands Dragspelsklubb

Spelprogram Sommaren 2012

Spelledare: Lennart Holmgren
Avd. Nr Hdk-Nr Titel Takt Tonart Reprisföljd Sång Allsång Anm.
I 1 30
Wien bleibt Wein Marsch G 1122331232 21 Sommarbruden Vals C 12213313 3 Lycko Zidéns polka Polka G 11221+14 7 Fritiof och Carmencita Tango C Hela * 2
X

II 5 18 Vals på Österskär Vals F i+Hela * 3 X


6 8 Tangokavaljeren Tango F Hela * 2
X

7 6
Dans på Älvamossen Vals C 112213318 - Rosa på bal Vals C Hela * 2
X

9 2 En Afton på Gästis Vals F 11221331 X


III 10 23
Tänndalsschottis Schottis F 1122133111 29 Sommarkväll på Sandö Vals C 1122133112 15 Säj inte nej... Fox C Hela * 3
X

13 22 Morfar har berättat Vals D 1121121 X


14 4 Jämtgubben Polka G 11221331IV 15 5 Umeåminnen Vals G 1212116
C-dur G-dur Schottis G 1122117 14 Trönderbrura Vals D 1122122 X


18 1 Härnövalsen Vals F i+12312
X