Vi söker ständigt efter nya medlemmar som spelar något instrument och vill musicera med oss. Vi har även stödmedlemmar.
En gång i veckan träffas vi, övar, diskuterar och dricker kaffe. En av våra medlemmar sjunger ibland när vi uppträder men det händer också att vi spelar med någon kör.
Vi övar på Parketten, Ådalsvägen 15. Måndagar kl. 18.00-21.00


Handelsbanken
Bankgiro: 235-9156

Medlemsavgiften är 100 kr/år

Ange namn och adress på inbetalningen. Mailadress om du vill att vi skickar ut information om spelningar o. dyl.Vill du bli medlem i vår förening?