Klubbfakta

Organisation

Härnösands Dragspelsklubb är en förening ansluten till Sveriges Dragspelares Riksförbund. Vårt verksamhetsområde omfattar Härnösands kommun.

Målsättning

Härnösands Dragspelsklubb är en ideell partipolitisk obunden förening med följande målsättning: Att ha som ändamål att sammansluta personer med stort intresse för dragspelsmusik Att verka för bevarandet och utveckling av dragspelet som instrument samt genom olika evenemang i kommunen göra dragspelet och föreningen känd. Att genom regelbundna övningar höja standarden på utövande musiker, samt upprätthålla ett gott musikaliskt kamratskap. Att arbeta för att, så snart det går, genom studieverksamhet intressera såväl ungdomar som äldre för dragspelet och dess möjligheter.

Styrelse

Styrelsen har  år 2015  följande sammansättning:
Ordförande: Johan Eliasson
Sekreterare: Reine Petersson
Kassör: Bo Selin
Övriga ledamöter Suppleanter
Håkan Larsson Bengt Eriksson
Sören Fröberg Sven Forsström
Revisorer Suppleant
Christina Grafström Anders Boström
Erik Byström
Valberedning
Jan Grafström
Karin Dahlin
Styrelsen väljs enligt nedan.
Ordförande: 2 år, senast vald 2015
Kassör 2 år, senast vald 2014
Sekreterare 1 år
Styrelseledamöter 2st 1 år
Suppleanter 2st 1 år
Revisorer 2 st 1 år
Revisorsuppleant 1st 1 år
Valberedning 2st 1 år