HDK är en förening ansluten till Sveriges Dragspelares Riksförbund. Vi är en ideell partipolitisk obunden förening som vill sammansluta personer med stort intresse för dragspelsmusik, verka för bevarandet och utvecklingen av instrumentet samt genom att medverka i olika evenemang göra föreningen känd.


Härnösands Dragspelsklubb (HDK) i början av 1970-taletStyrelsen:
Ordförande: Johan Eliasson
Sekreterare: Reine Petersson
Kassör: Bo Selin
Övriga ledamöter:
Håkan Larsson, Sören Fröberg
Suppleanter:
Bengt Eriksson, Sven Forsström, Anders Boström
Revisorer:
Christina Grafström, Erik Byström
Valberedning:
Jan Grafström, Karin Dahlin
Styrelsen väljs enligt:

Ordförande: 2 år
Kassör 2 år
Sekreterare 1 år
Styrelseledamöter 2st 1 år
Suppleanter 2st 1 år
Revisorer 2 st 1 år
Revisorsuppleant 1st 1 år
Valberedning 2st 1 år

Om föreningen